Volim se gibat, gibat!

OŠ Grabrik, Karlovac

Projekt: Volim se gibat, gibat!

Osnovna škola Grabrik je osmislila i pokrenula projekt pod nazivom "Volim se gibat, gibat!". Cilj projekta bio je poticanje aktivnijeg  načina života i unaprjeđivanje zdravlja školske djece. Edukacijom učenika o važnosti kretanja, njegovom pozitivnom utjecaju na zdravlje te nizom drugih aktivnosti potaknuli su učenike na aktivniji način života.

O projektu

DSC06714

Na početku provedbe ovog projekta osmišljena je i provedena među učenicima anketa o načinu njihova dolaska u školu i navikama provođenja slobodnog vremena te su prikupljeni podatci o mreži biciklističkih staza u gradskim četvrtima u kojima živi većina učenika. Na satovima razrednika učenici su educirani o važnosti kretanja i njegovom utjecaju na zdravlje te su održana predavanja o prometnim propisima i pravilima koja se odnose na vožnju biciklom. Predavanja je vodio predstavnik PU Karlovačka. Za učenike nižih razreda organizirana je demonstracija osnovnih popravaka bicikla i provjere ispravnosti. Viši razredi okušali su se na poligonu, a provedeno je i natjecanje u skupljanju prijeđenih kilometara biciklom.

O školi

Osnovna škola Grabrik nalazi se u istoimenoj četvrti grada Karlovca za koju povijest kaže da je nastala od općine koja je tu postojala već u 13. stoljeću. Danas je to jedna od dvije najveće škole u gradu Karlovcu koju pohađa 667 učenika u 32 razredna odjela. Nastava se odvija u dvije smjene, u 8 klasičnih i 11 specijaliziranih učionica s kabinetima koje su dobro opremljene za odvijanje nastave pojedinih predmeta. Škola također posjeduje opremljenu informatičku učionicu, opremljenu školsku knjižnicu te učionicu za produženi boravak. Velika sportska dvorana namijenjena je održavanju nastave Tjelesne i zdravstvene kulture, izvannastavnim aktivnostima, sportskim natjecanjima, priredbama, ali koriste ju i građani.
Osim redovne i izborne nastave, učenicima je omogućeno sudjelovanja u izvanastavnim aktivnostima (čak 22 grupe) i dodatnoj nastavi većine nastavnih predmeta. Učenici, učitelji i roditelji uključeni su i u brojne projektne aktivnosti. Neki od projekata su Samovrednovanje škole, PROMicro, Univerzalna sportska škola, CAP program, Preventivni program grada Karlovca, Eko projekt, Karlovac i Zvijezda, Daroviti za darovite, Volonterska školica itd.
Radu s darovitim učenicima posvećuje se značajna pozornost te se dva puta u školskoj godini organiziraju Znanstvene subote i Kreativno-umjetničke subote u kojima se učenici naše i drugih škola mogu sudjelovati u nizu radionica. Djelatnici i učenici škole su također uključeni u projekt Grada Karlovca KA RADDAR, namijenjen upravo darovitim učenicima.
Eko tim škole svojim aktivnostima promiče zdrave životne stilove i razvijanje ekološke svijesti. Od prošle godine uključeni smo u projekt Grada Karlovca "Pametno odloži, bolji Karlovac složi".
Promicanje STEM područja ostvaruje se organiziranjem događanja poput Večeri kemije i biologije u kojima učenici sedmih i osmih razreda izvode zanimljive demonstracije i provode radionice iz područja kemije i biologije za učenike razredne nastave. Također se organiziraju Večer matemetike, Mathopia matematičke subote te ekipna natjecanja mladih matematičara nazvana KAmatKA.
Rad i motiviranost učenika i učitelja očituje se u sudjelovanju brojnih učenika na školskim, gradskim, županijskim i državnim razinama natjecanja u znanju i sportu te ostvarenim zapaženim rezultatima. Tako je u prošloj školskoj godini dvoje učenika naše škole osvojilo Oskare znanja, iz povijesti i fizike, što je dokaz sustavnog rada svih sudionika u odgojno-obrazovnom procesu.