Zdravoškolci

OŠ Antuna Mihanovića, Klanjec

Projekt: Zdravoškolci

Od studenog 2019. godine OŠ Antuna Mihanovića Klanjec provodila je projekt „Zdravoškolci“ čiji su nositelji bili polaznici izvannastavnih aktivnosti "Briga o čovjeku i okolišu" i "Ljekovito bilje", ukupno 21 učenik matične i područne škole. Glavni cilj projekta bio je poučiti učenike praktičnim znanjima i vještinama koje će im omogućiti odabir namirnica za samostalno pripremanje kvalitetnih obroka te općenito razvijanje zdravih prehrambenih navika.

O projektu

U suradnji s dječjim vrtićem „Kesten“ učenici izvannastavne aktivnosti "Briga o čovjeku i okolišu" sudjelovali su u radionicama pripreme zdravih obroka te istražili nutritivne vrijednosti namirnica. Učenici 7. razreda sudjelovali su na radionicama pripreme jednostavnih kvalitetnih međuobroka te su znanje koje su stekli, iskoristili za planiranje degustacije za posjetitelje Znanstvene večeri, lokalnih sajmova i Večeri knjige. Navedena događanja nisu održana zbog prelaska škole na on-line nastavu, ali će poslužiti kao pomoć za planiranje narednih događanja. Učenici 6. razreda uvježbali su postupak određivanja pH zemlje, istražili kako pH utječe na rast povrća te kakav pH zemlje vole različite kulture. Svim aktivnostima naučili su osnove o vrstama voća i povrća koje je najbolje uzgajati na određenom tlu te kojim postupcima mogu promijeniti pH tla kako bi bilo pogodnije za uzgoj željene kulture. Učenici 5., 6., 7., i 8. razreda Područne škole Lučelnice, koja je također uključena u projekt, uredili su školski vrt, očistili ga od korova, orezali smilje i lavandu te postavili povišene gredice u koje su zasadili ljekovito bilje. Njega koriste za proizvodnju čajeva i krema za njegu kože koje prodaju u sklopu učeničke zadruge „Tepka“.

Učenici iz Klanjca nastavit će uređivati školski vrt i vrt s ljekovitim biljem u PŠ Lučelnici te će nastaviti proizvoditi pripravke s ljekovitim biljem.

O školi

Osnovna škola Antuna Mihanovića ima Matičnu školu u središtu grada i osmorazrednu Područnu školu Lučelnica. Školu pohađa 185 učenika raspoređenih u 15 razrednih odjela. Od projekata koje Škola provodi izdvajamo sljedeće:
Školska grupa je uredila Eko stazu „Japica“ , istražila i označila endemske biljke, znamenitosti i prirodne ljepote na Cesarskoj gori. To je potaknulo kasniju inicijativu Grada da u suradnji s JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima KZŽ pokrene postupak zaštite te je danas Cesarska gora zaštićeni prirodni krajobraz kojim upravlja navedena ustanova te je školski projekt dobio daleko širi značaj za cijelu zajednicu. Organiziramo izvanučioničku nastavu svih učenika na Cesarskoj gori, čišćenje okoliša i radionice. U suradnji s JU za zaštitu prirode u Zaštićenom krajobrazu Zelenjak obilježavamo Dan šuma i Dan voda te održavamo eko kviz.

Škola već tradicionalno posebnu pažnju posvećuje istraživanju zavičajne povijesti, pri čemu se primjenjuje izvanučionički oblik nastave i projektna nastavu.
Škola je sudjelovala na 5 državnih smotri iz područja Građanskog odgoja i obrazovanja s projektima koji promiču osjećaj odgovornosti prema kulturnom identitetu svoga zavičaja, razvijaju svijest o važnosti građanskog djelovanja kroz mogućnost donošenje prijedloga u rješavanju problema te potiču učenike na suradnju s lokalnom zajednicom. Kontinuirano osvješćuju poštivanje ljudskih prava i njihovu zaštitu, educiraju učenike u podizanju njihove ekološke svijesti o zaštiti okoliša te razvijaju potrebu za sudjelovanjem u volonterskom radu koji je za mlade od neprocjenjive važnosti u njihovu razvoju. Prihvaćanje i razvijanje ovog načina ponašanja neophodno za uključenost i uspješan život u suvremenim društvima te ostvarivanju europskih normi na području svijesti o zaštiti okoliša. Jedan od primarnih ciljeva pritom nam je razvijanje odgovornosti i kvalitetnog sustava vrijednosti. Četiri puta smo sudjelovali u međunarodnom projektu UNESCO-vih škola u Republici Sloveniji.
U školi djeluje školska zadruga „Tepka“, a učenici kroz izvannastavne aktivnosti proizvode sadnice ljekovitog bilja, biljne pripravke, razne uporabne i prigodne ukrasne predmete koje prodaju na lokalnim sajmovima, školskim priredbama i smotrama zadruga.