Partneri projekta

Saznajte više o sudionicima projekta

Udruga Bioteka bavi se informiranjem i educiranjem te stručnim doprinosom zaštiti okoliša i prirode, čime stvara temelje za integraciju rezultata stručnih i znanstvenih istraživanja u društvo.

Kroz projekte edukacije i informiranja stvaramo društveno odgovornije, aktivne građane koji kritički sagledavaju društvene probleme danas i adekvatno na njih reagiraju za budućnost. Obrazovnim aktivnostima doprinosimo povećanju kvalitete znanstvene, ekološke i tehnološke pismenosti djece i mladih, povećanju interesa za studiranjem znanstvenih predmeta te doprinosimo sustavu izvaninstitucionalnog obrazovanja. Stručnim projektima doprinosimo povećanju svijesti o važnosti očuvanja okolišnih i prirodnih resursa, kao i boljem upravljanju, istraživanju i zaštiti tih resursa. Svih ovim aktivnostima želimo doprinijeti boljoj kvaliteti obrazovanja te zaštiti prirode i okoliša na razini RH i EU.

Vodstvo i članstvo te zaposlenici/ce Udruge kompetentni su visokoobrazovani i stručni ljudi, s višegodišnjim znanstveno-istraživačkim i edukacijskim iskustvom, koji svojim radom aktivno doprinose izgradnji civilnog društva i rješavaju konkretne društvene probleme.

Osnovna škola Borovje, Zagreb

borko-za-footer

OŠ Borovje tijekom godina pokazala je veliku aktivnost u kreiranju obogaćujućeg izvannastavnog sadržaja u različitim područjima obrazovanja, a sve je aktivnija i u ostvarivanju ciljeva i ishoda projekata i programa prilikom kojih škola njeguje suradnju s drugim sektorima, poslovnim i civilnim.

Izdvaja se status Međunarodne Eko-škole koji potvrđuje visoku razinu ekološke osviještenosti i primjene ekološki prihvatljivih praksi i metoda očuvanja okoliša koje škola koristi. Eko-tjedan 2019. godine posvećen je obilježavanju Dana protiv plastičnih vrećica. Još jedna važna tema kojoj se škola posvećuju je prevencija pretilosti u djece te podizanje svijest o važnosti pravilne prehrane (Strenght2Food, PETICOM - do zdravlja) i tjelesne aktivnosti (Univerzalna sportska škola, Vježbaonica, Vrtim zdravi film).

Znanja koja su učenici usvojili u okviru projekata Croatian Makers i European Makers te korištenjem BBC Micro:Bit-ova i Mbot robota na nastavi i u izvannastavnim aktivnostima iskoristili su i pokazali sudjelujući u manifestaciji EU Code Week. 2019. godine nastupit će i na prvom Maker faire Zagreb. Sudjelujući u ovim projektima učenici razmjenjuju znanja i vještine kako bi usvojili i usavršili kompetencije u području robotike, automatike i programiranja, što će im pomoći u razumijevanju i analizi širine koncepta i sadržaja iz održivog razvoja u projektu LORA.

Na natječaju Ultimaker Education Challenge škola je osvojila 3D printer Ultimaker2+, a školarci su osposobljeni za 3D dizajniranje i modeliranje u računalnom okruženju, kao i za upotrebu 3D printera, što učenike uvodi u svijet moderne tehnologije koja sve više postaje dio naše svakodnevice.

OŠ Borovje sudjeluje u međunarodnim projektima kao što su Erasmus+, e-Twinning, natjecanje iz matematike i informatike Klokan bez granica i Dabar. Nastojanja škole u razvijanju STEM područja prepoznao je i Microsoft i Oracle, koji su ih nagradili statusom Showcase škole.

Škola ima tamburaški orkestar koji, uz potporu dramske skupine, recitatorske skupine, likovne skupine, osmišlja operete i mjuzikle odnosno promovira i potiče dječje glazbeno stvaralaštvo.

Ponosno ističu svoju humanitarnu domenu koju iskazuju sudjelovanjem u akcijama Caritasa i Crvenog križa te u projektu Škole za Afriku. U školi djeluje Volonterski klub.

Sudjelovanje učenika i učitelja u zajedničkim aktivnostima osnažilo je njihov odabir zdravih stilova života, motiviralo na učenje materinskog jezika i kulture te na uporabu engleskog jezika i modernih informacijskih tehnologija u korelaciji s prirodoslovnim predmetima i održivim razvojem kao važnim opredjeljenjem koje škola ovim projektom želi dodatno unaprijediti.

Udruga Hyla

hyla-za-footer

Hyla je stručna udruga za zaštitu prirode, vrsta i staništa koja provodi znanstveno-istraživačke i edukativne projekte na vodozemcima, gmazovima, leptirima, vretencima i kornjašima na području cijele Hrvatske. Sudjelovanjem na različitim manifestacijama i događajima želimo proširiti svijest o važnosti zaštite ovih skupina. Do sada smo održali preko 400tinjak predavanja i radionica, 10ak izložbi te smo izdali 6 publikacija. Samo zajednički možemo postići određene promjene te zbog toga smatramo bitnim educirati djecu, mlade i lokalno stanovništvo o ovim temama, kao i upoznati ih s prekrasnim životnjama koje su svugdje oko nas, ali često ih nismo ni svjesni.

Udruga BIOM

biom-za-footer

U trinaest godina rada Biom se profilirao kao jedna od vodećih udruga za zaštitu prirode u Hrvatskoj. Sa statusom nacionalnog BirdLife International partnera (jedna zemlja - jedan partner), krovne svjetske organizacije vezane uz zaštitu, istraživanje i promociju ptica i njihovih staništa, Biom se nacionalno i međunarodno dokazao kao pouzdan partner u aktivnostima vezanim uz zaštitu prirode i promociju biološke raznolikosti.

Udruga Biom provela je niz projekata u kojima je stekla iskustvo za aktivnosti projekta LORA za koje će biti nadležna. BIOM tako svake godine održava nekoliko edukacija u sklopu kampova vezanih uz zaštitu prirode i održivi razvoj koji su otvoreni svim građanima, uključujući djecu i mlade. U 2018. godini organiziran je kamp za srednjoškolce iz Varaždinske županije, a u 2019. dva edukacijska kampa za djecu i mlade na području rijeke Drave. Na ornitološkom kampu u Parku prirode Učka svake godine sudjeluje više desetaka djece koja se educiraju o važnosti istraživanja i zaštite prirode te očuvanja bioraznolikosti, klime i okoliša. Već više od 5 godina Biom provodi i međunarodni edukacijski projekt „Spring Alive“ na području Hrvatske s ciljem edukacije djece i građana o pticama selicama. Do danas je u projektu sudjelovalo preko 500 djece i 14 škola.

Biom također godinama organizira razne volonterske aktivnosti te je u 2018. godini Udruga evidentirala preko 8000 volonterskih sati i 226 volontera. Udruga se koristi potporama Erasmus+ programa EU-a te sudjeluje u međunarodnim razmjenama volontera.