Jezera Savica - zelena učionica

OŠ Borovje

Projekt: Jezera Savica – zelena učionica OŠ Borovje

Osnovna škola Borovje iz Zagreba osmislila je projekt iz područja održivog razvoja. Projekt Jezera Savica – zelena učionica OŠ Borovje oslanja se na okolišne komponente održivog razvoja. Učenici i učitelji projektom su razvili interdisciplinaran program koji omogućuje povezivanje teorijske i praktične (istraživačke, projektne) nastave u prirodnom okruženju jezera Savica s ciljem poboljšanja i osuvremenjivanja nastavnih procesa te razvoja znanja, vještina i kompetencija u području održivog razvoja.

O projektu

U zagrebačkom projektu partnerske škole OŠ Borovje učenici su napravili prijedlog aktivnosti koje se mogu provesti na lokacijama uz jezera Savica. Tijekom tri terenska obilaska u listopadu na kojima su sudjelovali učenici i učenice OŠ Borovje te njihovih suradničkih škola, OŠ Rapska i OŠ Lovre pl. Matačića iz Zagreba, određene su i testirane različite lokacije uz jezera koje su predložene za izvođenje nastave na otvorenom. Prijedlog aktivnosti te lokacija odvijanja aktivnosti objavljen je na poveznici.

Glavni cilj projekta je dugoročno utjecati na svijest učenika i građana o potrebi promicanja zaštite okoliša i održivog suživota ljudi i prirode.

O školi

OŠ Borovje tijekom godina pokazala je veliku aktivnost u kreiranju obogaćujućeg izvannastavnog sadržaja u različitim područjima obrazovanja, a sve je aktivnija i u ostvarivanju ciljeva i ishoda projekata i programa prilikom kojih škola njeguje suradnju s drugim sektorima, poslovnim i civilnim.

Izdvaja se status Međunarodne Eko-škole koji potvrđuje visoku razinu ekološke osviještenosti i primjene ekološki prihvatljivih praksi i metoda očuvanja okoliša koje škola koristi. Eko-tjedan 2019. godine posvećen je obilježavanju Dana protiv plastičnih vrećica. Još jedna važna tema kojoj se škola posvećuju je prevencija pretilosti u djece te podizanje svijest o važnosti pravilne prehrane (Strenght2Food, PETICOM - do zdravlja) i tjelesne aktivnosti (Univerzalna sportska škola, Vježbaonica, Vrtim zdravi film).

Znanja koja su učenici usvojili u okviru projekata Croatian Makers i European Makers te korištenjem BBC Micro:Bit-ova i Mbot robota na nastavi i u izvannastavnim aktivnostima iskoristili su i pokazali sudjelujući u manifestaciji EU Code Week. 2019. godine nastupit će i na prvom Maker faire Zagreb. Sudjelujući u ovim projektima učenici razmjenjuju znanja i vještine kako bi usvojili i usavršili kompetencije u području robotike, automatike i programiranja, što će im pomoći u razumijevanju i analizi širine koncepta i sadržaja iz održivog razvoja u projektu LORA.

OŠ Borovje sudjeluje u međunarodnim projektima kao što su Erasmus+, e-Twinning, natjecanje iz matematike i informatike Klokan bez granica Dabar. Nastojanja škole u razvijanju STEM područja prepoznao je i Microsoft i Oracle, koji su ih nagradili statusom Showcase škole.

Sudjelovanje učenika i učitelja u zajedničkim aktivnostima osnažilo je njihov odabir zdravih stilova života, motiviralo na učenje materinskog jezika i kulture te na uporabu engleskog jezika i modernih informacijskih tehnologija u korelaciji s prirodoslovnim predmetima i održivim razvojem kao važnim opredjeljenjem koje škola ovim projektom želi dodatno unaprijediti.

Više o školi pročitajte na poveznici.