O projektu LORA

laboratorij održivog razvoja

the-eleventh-hour-2202815_1920

Ukratko

„LORA – laboratorij održivog razvoja“ projekt je kojim se planira na inovativan način izraditi i provesti programe obrazovanja za održivi razvoj za osnovne škole i organizacije civilnog društva (OCD). Programi će se formirati i realizirati partnerstvom udruga Bioteka, BIOM i Hyla te OŠ Borovje iz Zagreba, uz naknadnu pridruženu suradnju 20 osnovnih škola iz svih županija Republike Hrvatske.

Projekt je započeo 1.6.2019., a provodit će se do 31.3.2021.

Obrazovanje u školama

Planirano je izraditi 21 obrazovni program za OŠ, temeljen na specifičnim potrebama i zahtjevima svake OŠ, te jedan obrazovni program koji će provoditi OCD-i. Obrazovni program za održivi razvoj uključuje i višemjesečni, samostalni rad učenika na projektima održivog razvoja u svojim lokalnim sredinama.

Edukacija partnera

Za partnere i suradnike projekta predviđena je šestodnevna edukacija o okolišnim, društvenim i ekonomskim elementima održivog razvoja sa stručnjacima predavačima iz Švicarske te iz niza hrvatskih OCD-a. Nakon edukacije svaki voditelj/ica i/ili učitelj/ica moći će samostalno provoditi programe obrazovanja za održivi razvoj u svojim organizacijama i školama. Cilj je stručno osposobiti sudionike da mogu samostalno nadzirati i mentorirati provedbu dječjih samostalnih školskih projekata i programa obrazovanja općenito. Također, edukacijom se planira ojačati suradnja između javnog i privatnog sektora na komplementaran način.

Glavne smjernice

Glavne smjernice za izradu obrazovnih programa čini 17 globalnih ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Svjetska komisija za okoliš i razvoj, sad već davne 1987., definirala je održivi razvoj kao razvoj koji udovoljava potrebama sadašnjice pri tom ne ugrožavajući mogućnosti budućih generacija da udovolje svojim potrebama. Danas su Ujedinjeni narodi glavno tijelo koje daje smjernice za održivi razvoj te su 2015. predstavili dokument Agenda 2030 u kojemu su predstavili 17 ciljeva koje planiraju ostvariti do 2030., a koji su potpisale sve države članice.

Održivi razvoj, njegovo razumijevanje, a posebno njegova integracija u svakodnevicu, postala je toliko bitna da gotovo nema strategije, bilo državne, bilo kurikularne, koja ne uključuje njegove sastavnice.

Projektom „LORA – laboratorij održivog razvoja“ planira se ubrzati proces integracije održivog razvoja u rad udruga te ponuditi resurse školama kako bi lakše i kvalitetnije uključile održivi razvoj u svoje nastavne aktivnosti.

Ciljevi

  • Ojačati stručne kapacitete organizacija civilnog društva i osnovnoškolskih ustanova te pridonijeti uspostavi programa obrazovanja o održivom razvoju ostvarivanjem suradnje javnog i civilnog sektora u svim hrvatskim županijama.
  • Doprinijeti izgradnji novih te unaprjeđenju postojećih znanja i vještina djece osnovnoškolske dobi o integraciji različitih elemenata održivog razvoja u školsku i obiteljsku svakodnevicu te društveni život.
  • Potaknuti djecu na neformalno i informalno učenje kroz grupni volonterski i mentorirani projektni rad, učenje tolerancije i ravnopravnost te društveno korisno učenje i rad u kontekstu jačanja socijalne kohezije i suradnje s privatnim, javnim i civilnim sektorom.
  • Povećati svijest javnosti o potrebama, važnosti i praksama održivog razvoja

Ukupna vrijednost projekta je 1.276.856,40 kn, od čega 1.149.170,76 kn financira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kroz Švicarsko-hrvatski program suradnje.