Odabrani najbolji učenički projekti održivog razvoja u sklopu projekta LORA!

Projekt „LORA – laboratorij održivog razvoja“ kreativan je i praktičan način promidžbe ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, globalno postavljenih 2015. godine, koji je okupio po jednu osnovnu školu iz svake županije u RH, pri čemu je više od 1000 učenika i učenica iz cijele zemlje kroz projektni rad, učenje i suradnju provelo samostalne projekte kojima su…

Više

CILJ 8. Promovirati inkluzivni i održivi ekonomski rast, zaposlenost i dostojanstven rad za sve

AUTOR: Udruga Bioteka Međunarodna organizacija rada (International Labour Organization – ILO) dostojanstven rad definira kao produktivan rad za žene i muškarce u uvjetima slobode, jednakosti, sigurnosti i ljudskog dostojanstva. Kako bi rad bio dostojanstven, on mora: biti pošteno plaćen garantirati siguran oblik zaposlenja i sigurne uvjete rada omogućiti jednake prilike i uvjete za sve uključivati…

Više

CILJ 16. Promovirati miroljubiva, inkluzivna i pravedna društva

AUTORICA: Petra Novina, Udruga Bioteka Prema teoriji Abrahama Maslowa, temeljne ljudske potrebe su potreba za sigurnošću i osnovnim zadovoljenjem fizioloških potreba, a tek nakon što su one ostvarene, čovjek može težiti zadovoljenju složenijih, poput potrebe za samoostvarenjem. Društvo u kojem ne vlada mir, pravda i nisu ustoličene snažne institucije kojima je cilj zaštita ugroženih skupina,…

Više

CILJ 15. Održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti i preokrenuti degradaciju zemljišta i spriječiti daljnji gubitak biološke raznolikosti

“Na kraju sačuvamo samo ono što volimo, volimo samo ono što razumijemo, a razumijemo samo ono o čemu smo poučeni.” (Baba Dioum, senegalski znanstvenik) Do prije 500 milijuna godina Zemlja je izgledala poput nekog stranog nam planeta, a život na njoj bio je, najblaže rečeno, jednostavniji. Ipak, ispod morske površine život je bujao, a kopno…

Više

CILJ 3. Zdravlje – Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija

AUTOR: Igor Ivanek, Udruga Bioteka Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti Andrija Štampar, hrvatski liječnik, 1888. – 1958. Vrlo vjerojatno prva asocijacija na pojam „zdravlje“ je nešto pozitivno, poželjno, dok pomisao na bolest izaziva nelagodu. Zdravlje i bolest su suprotnosti i u pravilu gdje postoji…

Više

CILJ 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica

AUTORICA: Jelena Babić, Udruga Hyla Gotovo svakodnevno možemo čuti upozorenja znanstvenika, stručnjaka pa čak i laika o negativnim posljedicama klimatskih promjena. Naslovnice novina i portala pune naslovi katastrofe, temperaturni rekordi se obaraju svake godine, scenariji za budućnost nisu pozitivni, diljem svijeta djeca i mladi prosvjeduju protiv klimatskih promjena, a cijeli svijet strepi od crne budućnosti.…

Više

CILJ 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve

AUTORICA: Jelena Babić, Udruga Hyla Zamišljamo svijet u kojem je čovjekov životni prostor siguran, prilagodljiv i održiv i gdje postoji univerzalan pristup cjenovno pristupačnoj, pouzdanoj i održivoj energiji. Ovako glasi jedna od vizija Ujedinjenih naroda o budućnosti u Agendi 2030. za održivi razvoj. Zemlje članice Ujedinjenih naroda obvezuju se do 2030. godine osigurati cijenom pristupačnu energiju,…

Više

CILJ 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim

AUTORICA: Tea Dorogi, Udruga Biom Kroz povijest točna se definicija gradova mijenjala, kao i kriteriji kojima se status grada dobivao. U većini slučajeva broj stanovnika nije presudan za dobivanje statusa grada, već zaposlenost stanovnika u nepoljoprivrednim djelatnostima. Definicija urbanog središta je različita od države do države (2000 stanovnika u Hrvatskoj i 50 000 stanovnika u…

Više