CILJ 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojčice

Autorica: Udruga Bioteka U našem dijelu svijeta, koji zovemo zapadnim i smatramo razvijenim, prije samo 50 godina nisu sve žene imale pravo glasa na izborima, nisu imale jednak pristup obrazovanju, nisu mogle voditi države i nisu imale pristup visokim pozicijama u poslovnom svijetu. Rodna ravnopravnost nije samo temeljno ljudsko pravo, već i nužan temelj za…

Više

CILJ 14. Zaštititi i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse

AUTOR: Udruga Bioteka Gotovo svi su upoznati s činjenicom kako oceani i mora prekrivaju više od 70 % površine Zemlje. Međutim, nedovoljno je prepoznato kako su oceani, mora i obalna područja esencijalni dio Zemljinih ekosustava te kako o njima ovisi cijelo čovječanstvo, bilo na obali ili u dubokoj unutrašnjosti kontinenata! Zašto? Više od tri milijarde…

Više

CILJ 9. Izgraditi izdržljivu infrastrukturu, promovirati održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost

AUTOR: Udruga Bioteka Razvoj industrije i infrastrukture kao temelja za povećanje životnog standarda za sve ljude, uz okolišno prihvatljiva rješenja te uključivanje novih tehnologija upravo je tema jednog od sedamnaest ciljeva održivog razvoja za razdoblje do 2030. godine, Cilja 9. On se odnosi na okolišno prihvatljivu industrijalizaciju, kvalitetnu, pouzdanu, održivu i prilagodljivu infrastrukturu, a sve…

Više

Od danas imamo parkiralište za bicikle ispred Bioteke

U okviru projekata Blok darovnica za nevladine udruge i Partnerska blok darovnica dostavljen nam je stalak za bicikle. Cilj ove akcije je jačanje vidljivosti Programa i poticanje građana na ekološki i prihvatljiv način prijevoza, a sa svrhom jačanja održivog razvoja zajednice. Švicarsko-hrvatski program suradnje ima za cilj poboljšanje ekonomskih i socijalnih uvjeta života građana RH. Osim u…

Više

CILJ 12. Osigurati modele održive potrošnje i proizvodnje

AUTOR: Udruga Bioteka Ovaj cilj održivog razvoja odnosi se na ostvarivanje održive proizvodnje i potrošnje u čemu trenutačno ne uspijevamo jer je ekološki otisak koji ostavljamo i dalje veći od resursa koje imamo na raspolaganju. Dakle, potrebno je promijeniti načine na koji proizvodimo hranu, smanjiti bacanje hrane, povećati udjele obnovljive izvore energije u ukupnoj proizvodnji…

Više

CILJ 10. Smanjiti nejednakost između i unutar država

0,1 % najbogatijih ljudi u svijetu danas ima bogatstvo koje je ravno ukupnom bogatstvu čak 50 % najsiromašnijeg dijela populacije. Istraživanja pokazuju kako nejednakost u prihodima raste – najbogatijih 10 % zarađuje oko 40 % ukupnih prihoda u svijetu. Najsiromašnijih 10 % zarađuje svega 2 – 7 % ukupnih prihoda u svijetu. U zemljama u…

Više

CILJ 17. Učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvoj

AUTORICA: Azra Mehmedović U današnje doba svijet treba biti povezaniji no ikada. Radi učinkovitije razmjene ideja potrebno je povećati dostupnost informacijama i tehnologije u zemljama u razvoju i slabije razvijenim zemljama. Komunikacija između zemalja ključna je za daljnji održiv rast i razvoj. Uz to, bitna je suradnja vlada svih zemalja, poslovnog sektora, civilnih društava i…

Više

Odabrani najbolji učenički projekti održivog razvoja u sklopu projekta LORA!

Projekt „LORA – laboratorij održivog razvoja“ kreativan je i praktičan način promidžbe ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, globalno postavljenih 2015. godine, koji je okupio po jednu osnovnu školu iz svake županije u RH, pri čemu je više od 1000 učenika i učenica iz cijele zemlje kroz projektni rad, učenje i suradnju provelo samostalne projekte kojima su…

Više

CILJ 8. Promovirati inkluzivni i održivi ekonomski rast, zaposlenost i dostojanstven rad za sve

AUTOR: Udruga Bioteka Međunarodna organizacija rada (International Labour Organization – ILO) dostojanstven rad definira kao produktivan rad za žene i muškarce u uvjetima slobode, jednakosti, sigurnosti i ljudskog dostojanstva. Kako bi rad bio dostojanstven, on mora: biti pošteno plaćen garantirati siguran oblik zaposlenja i sigurne uvjete rada omogućiti jednake prilike i uvjete za sve uključivati…

Više

CILJ 16. Promovirati miroljubiva, inkluzivna i pravedna društva

AUTORICA: Petra Novina, Udruga Bioteka Prema teoriji Abrahama Maslowa, temeljne ljudske potrebe su potreba za sigurnošću i osnovnim zadovoljenjem fizioloških potreba, a tek nakon što su one ostvarene, čovjek može težiti zadovoljenju složenijih, poput potrebe za samoostvarenjem. Društvo u kojem ne vlada mir, pravda i nisu ustoličene snažne institucije kojima je cilj zaštita ugroženih skupina,…

Više