CILJ 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojčice

Autorica: Udruga Bioteka

U našem dijelu svijeta, koji zovemo zapadnim i smatramo razvijenim, prije samo 50 godina nisu sve žene imale pravo glasa na izborima, nisu imale jednak pristup obrazovanju, nisu mogle voditi države i nisu imale pristup visokim pozicijama u poslovnom svijetu.

Rodna ravnopravnost nije samo temeljno ljudsko pravo, već i nužan temelj za miran, prosperitetan i održiv svijet. Osiguranje jednakog pristupa obrazovanju, zdravstvenoj skrbi i dostojanstvenom radu ženama i djevojkama te njihove zastupljenosti u političkim i gospodarskim procesima donošenja odluka, bit će poticaj održivoj ekonomiji te će donijeti korist društvu i čovječanstvu u cjelini.

Izvor: https://www.reddit.com, Autor: uhistam_ine

Rodna ravnopravnost ili ravnopravnost spolova?

Ljudi često miješaju i naizmjence koriste termine “spol” i “rod” misleći da se radi o sinonimima. Međutim, zapravo se radi o različitim pojmovima. Naš rod ne ovisi samo o spolu koji nam je pripisan pri rođenju.

Spol (eng. sex) je određen nasljedno, kromosomskom strukturom, a karakteristike spola se primarno povezuju s reproduktivnim sustavom, odnosno utjecajem spolnih hormona. Za razliku od spola, rod (eng. gender) označava društveno oblikovane uloge, ponašanja i aktivnosti koje određeno društvo smatra prikladnima za žene i muškarce.

Jednostavnije rečeno, ljudi se rađaju određenog spola, ali uče kako postati muškarci i žene (rod).

Izvor: https://www.amazon.com

Iz definicije roda proizlaze i rodne uloge – one su zbroj karakteristika, načina ponašanja, stavova, aktivnosti, normi, obaveza i očekivanja koje određeno društvo (ili kultura) dodjeljuje i zahtijeva od osoba s obzirom na njihov pripisani spol. Rodne uloge uče se procesima socijalizacije i odrastanja.

Rodna pravila i norme usvajaju se kroz kulturu, roditelje, grupe vršnjaka/inja, školske sustave, medije, običaje, zakonodavni okvir, religiju, umjetnost…

One su povezane sa stereotipima koji se temelje na društvenim očekivanjima vezanim za pripisani spol te tako podržavaju reproduktivne uloge “žena” i “muškaraca”.

Globus za djevojčice i globus za dječake
Izvor: https://www.reddit.com, Autor: u_awildjord

Povijesno gledano, muškarci i žene nisu bili promatrani samo kao različiti, nego i kao nejednaki.

Aristotelova teza o ženskoj ništavnoj ili marginalnoj ulozi u procesu reprodukcije uzimala se kao znanstvena paradigma sve do otprilike 16. i 17. stoljeća, a kao dokaz iznosilo se prikazivanje unutrašnjosti ženskih genitalija kao falusnog „negativa“, tj. vagine iznutra oblikovane prema modelu
falusa, te fetusa već formiranog unaprijed, u muškom sjemenu.

U većini društava, kao i kroz povijest, karakteristike, ideje, vrijednosti, poslovi itd. koji se pripisuju ženama u pravilu su bili manje poželjni i manje vrijedni od onih koji se pripisuju muškarcima. Uloge muškaraca općenito se više vrednuju i nagrađuju. U gotovo svim kulturama žene primarno snose odgovornost za brigu o djeci i domu, a muškarci tradicionalno prehranjuju obitelj. Podjela rada i rodna društvena stratifikacija uvjetuju nejednak položaj žena i muškaraca glede moći, bogatstva i ugleda u društvu. Razlike između muškaraca i žena kulturalno su i socijalno različito vrednovane, u pravilu na štetu žena.

interflora-international-womens-day-billboard-3-603ec5ffa6042__880
Izvor: https://www.boredpanda.com

Stanje u svijetu

 • 47 % je veća šansa žene pretrpe ozljede prilikom automobilske nesreće jer su sigurnosne komponente napravljene za muškarce (izvor)
 • uzrok smrti pola milijuna žena godišnje je povezan s porodom (izvor)
 • 12 milijuna djevojaka mlađih od 18 godina uda se svake godine (izvor)
 • omjer pojavljivanja ženskih i muških likova u filmovima je 1:2,24 u korist muškaraca (prema istraživanju Geena Davis Instituta)

Istraživanje Svjetskog ekonomskog foruma procjenjuje da će nam trebati 108 godina rada na rodnoj ravnopravnosti da bismo izjednačili razlike između neravnopravnosti muškaraca i žena.

Ravnopravnost žena i muškaraca jedno je od temeljnih načela Europske unije. EU je posljednjih desetljeća ostvario znatan napredak u području rodne ravnopravnosti. Međutim, i dalje postoje rodne razlike: na tržištu rada previše je žena u slabije plaćenim sektorima, a nedovoljno su zastupljene na položajima na kojima se donose odluke.

Žene u Europskoj uniji (EU-27) prosječno zarađuju 16 % manje nego muškarci, pri čemu postoje znatne razlike među zemljama.

Rodne razlike u obrazovanju i dalje su prisutne, primjerice kad je riječ o odabiru područja studija. Visokoškolsku diplomu ima više žena nego muškaraca, ali se i dalje češće obrazuju u područjima povezanima s tradicionalnim ulogama žena, primjerice u području skrbi, a slabije su zastupljene u područjima kao što su prirodne znanosti i inženjerstvo.

Stanje u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je udio žena u političkoj vlasti prije 1990. varirao između 16% i 18%, a 1990. godine pao je na samo 4,7% zastupnica u Hrvatskom saboru. Danas se taj broj povećao u odnosu na predtranzicijsko razdoblje i u Hrvatskom saboru ima ih oko 25 %. Po tome je Hrvatska na 14. mjestu od 45 europskih zemalja i zastupljenosti žena u nacionalnim parlamentima.

slika_2021-03-31_221306
 • žene u prosjeku zarađuju 12,5 % manje od muških kolega
 • u rukovodećem kadru državnih i privatnih tvrtkii ma tek 5 % žena
 • u osnovnim školama, gdje su plaće u prosvjeti među najmanjima, radi čak 81,4 % žena
 • na visokim učilištima, gdje su plaće u obrazovanju među najvećima, zvanje redovnog profesora ima oko 450 žena i oko 1600 muškarca
 • među uredskim i šalterskim osobljem ima 72 % žena i 28% muškaraca
 • na čelnim mjestima zakonodavnih tijela, državnim dužnosnicima/ama i direktorima/cama ima samo 27,9 % žena
 • žene koje imaju djecu, u privatnom sektoru zarađuju i do 23 % manje od muškaraca
 • manje od 1 % muškaraca uzima roditeljski dopust i bolovanje zbog brige o djetetu
 • žene obavljaju 90 % obiteljskih i kućanskih poslova